Bezpečnostní informace

Úvod Obchodní podmínkyBezpečnostní informace

Slackline je krásný sport, ale jeho rizika nesmí být podceňována. Pokud nejste schopni nebo ochotni tato rizika přijmout, aktivitu neprovozujte.

Popruh pro slackline je vhodné upevňovat v místě s pevnou zemí.
Nezletilé osoby by měly popruh používat pouze pod dohledem dospělých.
Přihlížející osoby musí dodržovat bezpečný odstup a zdržovat se ve vzdálenosti nejméně 2m od napnutého popruhu.
Postarejte se o to, aby u všech částí slackline byla prováděna pravidelná kontrola a údržba.
Pokud bude některá z částí setu vykazovat poškození, raději ji nepoužívejte. Kontaktujte výrobce, rád Vám poskytne náhradní díly.
Slackline popruh byl vyvinut speciálně pro tento účel. Nepoužívejte obyčejné napínací pásy, u kterých může docházet k rychlejšímu opotřebení a vzhledem k jejich menší pružnosti mohou spoje zatěžovat větším napětím.
Chraňte popruh před kontaktem s ostrými předměty. Napnutý popruh lze o ostrý předmět velice snadno poškodit. I mírné poškození může pod velkým zatížením způsobit jeho přetržení.
V systému slackline působí veliké síly. Z tohoto důvodu je třeba dbát velké opatrnosti.
Před použitím setu pro slackline si přečtěte návod na použití. Při používání hrozí určitá rizika, set je třeba používat s velkou opatrností. Pokud nejste ochotni rizika přijmout, výrobek nepoužívejte.
Výrobce ani prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené osobám nebo škody na majetku, které mohou způsobeny používáním slackline.

 

Zákony a předpisy:
- Zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.
- Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright 2018 - 2023 © eshop.lajny.cz